Pentru o experiență mai bună, vă rugăm să schimbați browser-ul la CHROME, FIREFOX, OPERA sau Internet Explorer.
  • Oferta
  • Oferta
  • Oferta
Descriere
Pret : 100.00 RON (Negociabil)
Type : Vinde
Data : decembrie 9, 2019
Stare : Folosit
Garantie : Nu
Locatie :Oeștii Ungureni, România

1. Societatea SC T & G MANAGEMENT ARG SRL, abilitată de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse ca serviciu extern de prevenire şi protecţie, în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă, nr. 319/2006, oferă consultanţă şi servicii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă (SSM). Coordonare Santiere Temporare si Mobile ( conform HG nr. 300 / 2006 ).

2. Servicii de Coordonare SSM prin serviciu extern de prevenire si protectie astfel incat sa va conformati in totalitate cu HG 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sanatate pe şantierele temporare şi mobile care stipulează ca obligativitate, desemnarea unui coordonator de securitate şi elaborarea planului de securitate si sanatate atat in faza de întocmire a proiectului cat si pe perioada executiei lucrarilor.

• Intocmire Plan de Securitate si Sanatate in faza de proiectare;

• Intocmire Plan de Securitate si Sanatate in faza de executie;

• Intocmire Plan Propriu de Securitate si Sanatate al Antreprenorului;

3. SC T & G MANAGEMENT ARG SRL oferă consultanţă şi servicii pentru organizarea apărării împotriva incendiilor la locurile de muncă, in conformitate cu prevederile legale în vigoare – Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Ord. MAI nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, Ord. MAI nr. 712/2005 modificat şi completat cu Ord. MAI nr. 786/ 2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă (SU).

4. Formator cu studii superioare, posed experienta si certificat de specialitate, recunoscut Ministerul Muncii și Mininisterul Educatiei, COR 241205,doresc colaborare cu centre de formare, sau alte proiecte în domeniul Prelucrarii Lemnului ( cursuri Gaterist , Lucrator in Tamplarie, etc ) și în domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca ( cursuri SSM 40 si 80 ore ).

eday-eday.ro

 


Locatie
Top Aplicatie Android
Aplicatie Android